Tumblelog by Soup.io
  • guckes
  • seraphic
  • laperla
  • toskafkee
  • inajaa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

July 27 2018

7990 8efe 500
Reposted byjaggerloca-blueberrymr-absentiareloveution
7978 84a1 500
Reposted byatheismloca-blueberryxalstormageddon-dark-lord-of-old

July 24 2018

5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaoll oll
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaPicki91 Picki91

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vialaluna laluna
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
2412 0349
Reposted fromsavatage savatage viaAmericanlover Americanlover

July 23 2018

2643 f028
Reposted fromidiod idiod viapuszka puszka
Reposted fromzelbekon zelbekon viajagger jagger
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
1679 9cec
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
5636 faee
Reposted fromteijakool teijakool viaMarcoDW MarcoDW
5483 7aa1 500
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
9733 f4f1 500
1338 59a9 500
Reposted fromnaich naich viazembata zembata
7719 5cbb
Reposted fromteijakool teijakool viadingens dingens
4104 d01d 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viadingens dingens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl